ОСМД и должники

with Комментариев нет

Чи надає ОСББ житлово-комунальні послуги співвласникам?
Чи має можливість боржник подати зустрічний позов до ОСББ, посилаючись на Закон «Про захист прав споживачів» та не сплачуючи при цьому судовий збір?

 

Згідно ст. 1 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», об’єднання співвласників багатоквартирного будинку — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;
Відповідно до статті 4 вищезазначеного Закону, об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Об’єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом.
Також ця стаття визначає, що основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання. Господарче забезпечення діяльності обєднання може здійснюватися власними силами обєднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах субєктів господарювання.
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки.
Згідно ст. 1 вказаного Закону, житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Виконавець — суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.
Виробник — суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги.
Комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством.
Отже, з вказаних норм Закону випливає, що житлово-комунальні послуги — це, по-перше, вид господарської діяльності; по-друге, він здійснюється субєктами господарювання.
Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України, суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб’єктами господарювання є: 1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Суб’єкти господарювання — господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.
Згідно ст. 3 ГК України, під господарською діяльністю у цьому кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Частиною 3 ст. 3 ГК України передбачено, що діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих субєктів, а не господарською діяльністю.
ОСББ не є виробником або виконавцем житлово-комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», адже виконавцем житлово-комунальних послуг може бути лише суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання відповідних послуг та який може забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
ОСББ — це колективний замовник житлово-комунальних послуг: власники квартир багатоквартирного будинку об’єднались з метою отримання для себе якісних житлово-комунальних послуг і вони не надають їх власникам інших будинків. ОСББ як юридична особа не споживає житлово-комунальні послуги — їх споживають співвласники об’єднання.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», цей закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.
Таким чином, оскільки ОСББ не надає послуг, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та Закон «Про захист прав споживачів» до відносин ОСББ та боржників не застосовується.

Адвокат АО «Погрібної Ольги та Патики Андрія» Ольга Погрібна.

Оставить ответ

С 4 февраля 2019 года у сайта https://iosmd.dp.ua/ новый адрес https://iosmd.pp.ua/

Вместо dp.ua теперь pp.ua

До 17-04-2019 (17 апреля 2019 года) на сайт можно будет зайти по старому адресу  https://iosmd.dp.ua/

Если Вы зайдете на сайт до 17-04-2019 по старому адресу https://iosmd.dp.ua/ Вас автоматически перенаправит на новый адрес  https://iosmd.pp.ua/